W erze rosnącej roli nowych technologii, postępującej urbanizacji, a także w dobie zmian demograficznych, jesteśmy świadkami transformacji, które dokonują się