Wyniki badań Trendy HR 2018 wykazują, że dla pracowników bardzo ważne jest przyjazne miejsce pracy, czyli takie, które cechuje elastyczność