Przeciętne obłożenie hoteli rzędu 70-80% i wysokie stawki za nocleg – tak wygląda oferta na moment przed majówką. To lepiej