Jak wynika z raportu firmy badawczej Spectis zatytułowanego „Budownictwo kolejowe w Polsce 2021-2026”, szacunkowa wartość ponad 200 realizowanych i planowanych