Typowym sposobem kontraktacji energii przez duże firmy w Polsce jest przetarg, w którym uczestnicy oferują stałą cenę, opartą o aktualne

Ceny energii spadły w Japonii prawie do zera – już w lutym po raz pierwszy kwota za kilowatogodzinę osiągnęła poziom