Wzrosty kosztów budowy typowego bloku ostatnio wynoszą około 10% rocznie. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że nie wszystkie elementy budynków

Wysokość budynków deweloperskich jest funkcją m.in. aktualnych cen gruntów. Analizę trendów dotyczących wysokości budynków deweloperskich warto przeprowadzić w odniesieniu do

Trwająca zima jest przyjazna dla właścicieli oraz najemców lokali i domów, bo stosunkowo wysoka temperatura nie generuje wysokich kosztów ogrzewania.

Spektakularne obiekty, które powstają w Warszawie, za kilka lat przyniosą miastu jedno z najnowocześniejszych zapleczy biurowych w Europie.