Bank Anglii (BoE) ogłosi w czwartek nowe decyzje w sprawie polityki monetarnej i mimo że posiedzenie nie będzie wiązać się