Na rynkach regionalnych jest coraz więcej wolnych powierzchni biurowych. W Warszawie, mimo spadku popytu, dostępność biur jest coraz mniejsza    Firmy

Warszawa, 24 kwietnia 2020 – W związku z zapowiedzianym przez polski rząd odmrażaniem gospodarki firmy ruszyły z przygotowaniami do stopniowego przywracania

Aktywność najemców na warszawskim rynku biurowym w pierwszych trzech miesiącach 2020 r. była podobna do tej z zeszłego roku. Wynajętych zostało

Na polski rynek nieruchomości komercyjnych pieniądze płyną głównie z innych krajów europejskich, regionu Azji i Pacyfiku oraz RPA. Najwięcej wydają u nas