4 sierpnia 2003 roku powstało w Polsce pierwsze biuro informacji gospodarczej - czyli Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej. Wcześniej

W trosce o finanse publiczne i poprawę skuteczności w ściąganiu należności od mieszkańców zalegających z opłatami, Urząd Miasta Krakowa będzie

Firmy nie widzą swojej winy w tym, że nie płacą odbiorcom w momencie, gdy sami nie otrzymują zapłaty. Nie poczuwają

Zamiast 60 dni opóźnienia wystarczy 30 dni zwłoki w spłacie rachunku czy faktury, aby trafić do rejestru dłużników (BIG) -