W czwartek 5 listopada 2020 r., na mocy unijnego rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, Komisja Europejska zatwierdziła przejęcie wspólnej