W trzecim projekcie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych rząd wprowadził zapisy gwarantujące prywatność zgromadzonych pieniędzy. Pozwoli to uniknąć sytuacji jaka

W 2017 roku nastąpił 64 procentowy wzrost liczby cyberataków w sieci. Aż 51 proc. wszystkich ataków przeprowadzono w państwach EMEA,