Główny Urząd Statystyczny opublikował raport pt. „Przemysł – wyniki działalności w 2019 r.”, będący analizą funkcjonowania jednej z najważniejszych gałęzi