Analityka big data jest rozwiązaniem coraz częściej stosowanym przez firmy chcące prześcignąć konkurencję i tworzyć nowe modele biznesowe. Segment ten rozwija