Komisja Nadzoru Finansowego, 12 lutego 2020 r. poinformowała o złożeniu przez Jerzego Mazgaja i Mariusza Wojdona wniosku o ponowne rozpatrzenie