Z badania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 2019 roku wynika, że jedynie co trzeci młody Polak w wieku

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że już ponad 60% pracowników branży finansowej i ubezpieczeniowej to kobiety*.Chociaż sytuacja ekspertek