Zgodnie z raportem KNF, na dzień 31 sierpnia 2019 r., 89,5% sektora bankowego w Polsce należy do banków komercyjnych, 7,2%