Główny Urząd Statystyczny, w oparciu o dane Ministerstwa Sprawiedliwości, przedstawił ubiegłoroczne statystyki na temat obrotu nieruchomościami w Polsce. Podpisano w

Koszty związane z zakupem 60-metrowego mieszkania na kredyt, poza wkładem własnym mogą sięgnąć nawet kilkunastu tysięcy złotych.Część z nich