Akademia Najemcy Walter Herz, której formuła oparta jest na praktycznych warsztatach, podczas których uczestnicy wymieniają poglądy i doświadczenia związane z