Formularze KRS

Za pośrednictwem tej strony można pobrać formularze KRS prosto z serwera Ministerstwa Sprawiedliwości.

KRS D1Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnychformat RTF
format PDF
KRS D2Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnychformat RTF
format PDF
KRS D3Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnychformat RTF
format PDF
KRS W1Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowaformat RTF
format PDF
KRS W2Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka komandytowo-akcyjnaformat RTF
format PDF
KRS W3Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczona odpowiedzialnościąformat RTF
format PDF
KRS W4Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka akcyjnaformat RTF
format PDF
KRS W5Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielniaformat RTF
format PDF
KRS W6Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców przedsiębiorstwo państwowe, instytut badawczy, instytucja gospodarki budżetowejformat RTF
format PDF
KRS W7Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt. 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowymformat RTF
format PDF
KRS W8Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnejformat RTF
format PDF
KRS W9Wiosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarcząformat RTF
format PDF
KRS W10Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracjiformat RTF
format PDF
KRS W12Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – europejskie zgrupowanie interesów gospodarczychformat RTF
format PDF
KRS W13Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka europejskaformat RTF
format PDF
KRS W14Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia europejskaformat RTF
format PDF
KRS W20Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowaformat RTF
format PDF
KRS W21Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – organizacja pożytku publicznego (wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, która nie ma z innego tytułu obowiązku dokonania wpisu do krajowego rejestru sądowego)format RTF
format PDF
KRS W22Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnejformat RTF
format PDF
KRS W_OPPDziałalność pożytku publicznego – załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowymformat RTF
format PDF
KRS WAOddziały, terenowe jednostki organizacyjne – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji  oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnejformat RTF
format PDF
KRS WBWspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF
format PDF
KRS WCWspólnicy spółki komandytowej – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF
format PDF
KRS WDPartnerzy – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF
format PDF
KRS WEWspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF
format PDF
KRS WFZałożyciele – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnejformat RTF
format PDF
KRS WGEmisje akcji – Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF
format PDF
KRS WHSposób powstania podmiotu – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnejformat RTF
format PDF
KRS WIDyrektorzy wykonawczy – załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF
format PDF
KRS WJReprezentant podmiotu zagranicznego – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF
format PDF
KRS WK1Uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych – załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF
format PDF
KRS WKOrgany podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki – załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnejformat RTF
format PDF
KRS WLProkurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa
państwowego, instytutu badawczego – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
format RTF
format PDF
KRS WMPrzedmiot działalności – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF
format PDF
KRS WOUdziały spółdzielni europejskiej Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF
format PDF
KRS WUCzłonkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych – załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorcówformat RTF
format PDF
KRS X1Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowaformat RTF
format PDF
KRS X2Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowegoformat RTF
format PDF
KRS Z1Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerskaformat RTF
format PDF
KRS Z2Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka komandytowo – akcyjnaformat RTF
format PDF
KRS Z3Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjnaformat RTF
format PDF
KRS Z5Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielniaformat RTF
format PDF
KRS Z6Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców przedsiębiorstwo państwowe, instytut badawczy, instytucja gospodarki budżetowej, jednostka badawczo-rozwojowaformat RTF
format PDF
KRS Z7Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o krajowym rejestrze sądowymformat RTF
format PDF
KRS Z8Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnejformat RTF
format PDF
KRS Z10Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracjiformat RTF
format PDF
KRS Z12Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – europejskie zgrupowanie interesów gospodarczychformat RTF
format PDF
KRS Z13Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka europejskaformat RTF
format PDF
KRS Z14Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia europejskaformat RTF
format PDF
KRS Z20Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowaformat RTF
format PDF
KRS Z21Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – organizacja pożytku publicznego, (wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, która nie ma z innego tytułu obowiązku dokonania wpisu do krajowego rejestru sądowego)format RTF
format PDF
KRS Z22Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnejformat RTF
format PDF
KRS Z30Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – sprawozdania finansowe i inne dokumentyformat RTF
format PDF
KRS Z40Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUSformat RTF
format PDF
KRS Z41Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – wierzytelnośćformat RTF
format PDF
KRS Z42Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – wierzyciel – zmianaformat RTF
format PDF
KRS Z61Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – likwidacja, rozwiązanie/unieważnienieformat RTF
format PDF
KRS Z62Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczejformat RTF
format PDF
KRS Z63Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – zarząd komisaryczny/zarząd przymusowy/powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowymformat RTF
format PDF
KRS Z67Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – postępowanie układoweformat RTF
format PDF
KRS Z68Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – postępowanie naprawczeformat RTF
format PDF
KRS Z_OPPZmiana – działalność pożytku publicznego – załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowymformat RTF
format PDF
KRS ZAZmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne – załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowymformat RTF
format PDF
KRS ZBZmiana – wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF
format PDF
KRS ZCZmiana – wspólnicy spółki komandytowej – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF
format PDF
KRS ZDZmiana – partnerzy – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF
format PDF
KRS ZEZmiana – wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF
format PDF
KRS ZFZmiana – akcjonariusz spółki akcyjnej – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF
format PDF
KRS ZHZmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF
format PDF
KRS ZIZmiana – dyrektorzy wykonawczy – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF
format PDF
KRS ZJZmiana – reprezentant podmiotu zagranicznego – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF
format PDF
KRS ZK1Zmiana – uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF
format PDF
KRS ZKZmiana – organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki – załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowymformat RTF
format PDF
KRS ZLZmiana – prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF
format PDF
KRS ZMZmiana – przedmiot działalności – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF
format PDF
KRS ZNSprawozdania finansowe i inne dokumenty – załącznik do wniosku o wpis/zmianę danych w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF
format PDF
KRS ZPWierzyciele – załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowymformat RTF
format PDF
KRS ZRLikwidator, zarządca, przedstawiciel/reprezentant upadłego – załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowymformat RTF
format PDF
KRS ZSZmiana – połączenie, podział, przekształcenie – załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowymformat RTF
format PDF
KRS ZUZmiana – członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorcówformat RTF
format PDF
KRS ZYNumer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP – załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowymformat RTF
format PDF