Wykreślenie z rejestru niewypłacalnych dłużników

Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych (KRS-D3 )

Link do odpowiedniego formularza na serwerze Ministerstwa Sprawiedliwości:

Formularz KRS – format RTF, 224KB
Formularz KRS – format PDF, 126KB

>>> POWRÓT
do listy formularzy KRS

Warto pamiętać, że…

Wpisy dokonane w rejestrze dłużników niewypłacalnych podlegają wykreśleniu z urzędu po upływie 10 lat od dokonania wpisu. Jeżeli w orzeczeniu sądu prowadzącego postępowanie upadłościowe został oznaczony krótszy termin zakazu, wykreślenie może nastąpić na wniosek dłużnika po upływie tego terminu. Wpisy wykreślone w całości nie podlegają ujawnieniu.