W czwartek 7 lutego 2019 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekał w sprawie pytania prejudycjalnego, dotyczącego możliwości ubiegania się przez