Wygląda na to, że od 1 lipca skłonność inwestorów do obejmowania nowych emisji obligacji może znacząco się obniżyć. A to