Główną barierą w podnoszeniu poziomu skanalizowania i budowy nowoczesnych oczyszczalni ścieków jest brak środków finansowych. Teraz jednak otwierają się nowe