Wpis likwidacji do KRS / KRS-Z61

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – likwidacja, rozwiązanie / unieważnienie (KRS-Z61 )

Link do odpowiedniego formularza na serwerze Ministerstwa Sprawiedliwości:

Formularz KRS – format RTF, 399KB
Formularz KRS – format PDF, 153KB

>>> POWRÓT
do listy formularzy KRS