Wniosek o zmianę danych spółdzielni / KRS-Z5

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia (KRS-Z5 )

Link do odpowiedniego formularza na serwerze Ministerstwa Sprawiedliwości:

Formularz KRS – format RTF, 292KB
Formularz KRS – format PDF, 137KB

>>> POWRÓT
do listy formularzy KRS