Wierzytelność – wnio sek o zmianę w KRS / KRS-Z41

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – wierzytelność (KRS-Z41 )

Link do odpowiedniego formularza na serwerze Ministerstwa Sprawiedliwości:

Formularz KRS – format RTF, 349KB
Formularz KRS – format PDF, 144KB

>>> POWRÓT
do listy formularzy KRS