Członkowie zgrupowania interesów gospodarczych / KRS-WU

Załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców – członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (KRS-WU )

Formularz KRS – format RTF, 504KB
Formularz KRS – format PDF, 156KB

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad dla przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.biz

>>> POWRÓT
do listy formularzy KRS

Warto pamiętać, że…

W przypadku wspólników spółki jawnej, członków europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, wspólników spółki partnerskiej, wspólników spółki komandytowej oraz komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego wpisuje się: informacje o pozostawaniu w związku małżeńskim, zawarciu małżeńskiej umowy majątkowej, powstaniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, zaznaczenie ograniczenia zdolności do czynności prawnych, o ile takie istnieje.