Wniosek o wpisanie do KRS prokurenta / KRS-WL

Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – prokurenci (KRS-WL )

Link do odpowiedniego formularza na serwerze Ministerstwa Sprawiedliwości:

Formularz KRS – format RTF, 104KB
Formularz KRS – format PDF, 102KB

>

>>> POWRÓT
do listy formularzy KRS

Warto pamiętać, że…
Dane dotyczące poszczególnych przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców umieszcza się pod numerem przeznaczonym dla danego podmiotu w sześciu działach tego rejestru.