Rejestracja prokurentów / KRS-W L

Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – prokurenci (KRS-WL )

Link do odpowiedniego formularza na serwerze Ministerstwa Sprawiedliwości:

Formularz KRS – format RTF, 104KB
Formularz KRS – format PDF, 102KB

>>> POWRÓT
do listy formularzy KRS

Warto pamiętać, że…

Istnieje konieczność wpisywania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego:

1) spółek jawnych,
2) europejskich zgrupowań interesów gospodarczych,
3) spółek partnerskich,
4) spółek komandytowych,
5) spółek komandytowo-akcyjnych,
6) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
7) spółek akcyjnych,
8) spółek europejskich,
9) spółdzielni,
10) przedsiębiorstw państwowych,
11) jednostek badawczo-rozwojowych,
12) przedsiębiorców określonych w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
13) towarzystw ubezpieczeń wzajemnych,
14) innych osób prawnych, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru,
15) oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
16) głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń.