Wspólnicy uprawnieni do reprezentacji / KRS-WK

Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (KRS-WK )

Link do odpowiedniego formularza na serwerze Ministerstwa Sprawiedliwości:

Formularz KRS – format RTF, 226KB
Formularz KRS – format PDF, 155KB

>>> POWRÓT
do listy formularzy KRS

Warto pamiętać, że…

Wniosek o wpis informacji o małżeńskich stosunkach majątkowych osób wpisanych do Rejestru jako przedsiębiorcy lub wspólnicy osobowych spółek handlowych może złożyć osoba wpisana w tym Rejestrze oraz jej małżonek.