Czy można uzależniać przyznanie kredytu od wieku kredytobiorcy?


Kredyty mieszkaniowe przez Internet

Szukasz korzystnego kredytu, ale boisz się ukrytych opłat i prowizji? Wypróbuj usługi Goldenegg – doradcy finansowego, który doskonale zna rynek kredytowy i pomoże Ci podjąć właściwą decyzję.

Doradcy finansowi Goldenegg mają w swojej ofercie kredyty i pożyczki siedemnastu polskich banków, a świadczone przez nich sługi doradztwa finansowego są nieodpłatne – całość kosztów doradztwa pochodzi z prowizji uiszczanej przez bank. Prowizja ta nie wpływa na koszty ponoszone przez klienta.

Jeśli jesteś zainteresowany spotkaniem z doradcą kredytowym WYPEŁNIJ FORMULARZ .

Wypełnienie formularza nie wiąże się z opłatami, ani nie zobowiązuje Cię do zawarcia umowy.


Jak jaki sposób doradca może pomóc w w uzyskaniu kredytu?

(1) Na spotkaniu doradca przeprowadzi analizę Twojej zdolności kredytowej – zapyta o dochody i koszty. W oparciu o te informacje przedstawi możliwe rozwiązania oferowane przez 17 wiodących banków, dopasuje zestaw produktów do Twoich potrzeb, wyliczy wysokość rat i wszystkie pozostałe koszty transakcji;

(2) Doradca przeprowadzi Cię przez proces kompletowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy kredytowej: przygotuje listę dokumentów i doradzi gdzie i jak najszybciej je zdobyć, pomoże w zaaranżowaniu ewentualnej wyceny nieruchomości;

(3) Po zebraniu dokumentacji doradca pomoże Ci wypełnić wniosek kredytowy i po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej banku zaprosi na spotkanie w celu podpisania umowy.

By wypełnić formularz KLIKNIJ TUTAJ .

Kredyty – porady dla konsumentów

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. 2002, nr 72, poz. 665, ze zm.) warunkiem, od jakiego ustawa ta uzależnia przyznanie przez banki kredytu, jest zdolność kredytowa kredytobiorcy.

Ustawodawca zdefiniował przy tym pojęcie tej zdolności jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. W celu dokonania przez bank oceny, czy kredytobiorca posiada tak rozumianą zdolność kredytową, przepis art. 70 ust. 1 zobowiązuje kredytobiorcę do przedłożenia w banku dokumentów i informacji określonych przez bank jako niezbędne do oceny tej zdolności.

Żądanie banku powinno być jasno sformułowane, zrozumiałe i wykonalne dla kredytobiorcy, a jednocześnie dostosowane do rodzaju kredytu i związanego z nim ryzyka. Należy podkreślić że nie mieści się w zakresie oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy, będącego osobą fizyczną, jego wiek (tak: pismo nadzoru bankowego nr NB-BPN-I-AJCH-077-14-751/05 z 23 listopada 2005 r. w sprawie znaczenia wieku kredytobiorcy przy ocenie zdolności kredytowej).

Inne porady

[22.03.2007] Jak unikać pułapek w ofertach kredytowych?
Kredyty są w zasięgu ręki, dostępne dla wszystkich. W ciągu jednego dnia pusty portfel można zapełnić spora gotówką. Większość z nas wpada na pomysł zaciągnięcia szybkiej pożyczki pod wpływem ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub reklamy w telewizji. Pierwsze kroki kierujemy właśnie do banku, który nas zaintrygował swoją ofertą. Nie ma w tym nic złego, o ile nie poprzestaniemy tylko na pierwszym kroku. Zaciąganie kredytu nie jest rzeczą, którą warto robić pod wpływem impulsu. Postarajmy się skonfrontować ofertę wybranego banku z kilkoma innymi, które znamy.

[16.03.2007] Jak długo będą rosły ceny mieszkań?
Szeroko rozumiany rynek nieruchomości budzi ostatnio nadzwyczajne zainteresowanie środków masowego przekazu, władz oraz instytucji finansowych. Wiele osób zastanawia się, gdzie znajduje się granica popytu i co może zahamować ten szalony trend wzrostowy.

Więcej porad:

Czym kredyt różni się od pożyczki?
Czy można uzależniać przyznanie kredytu od wieku kredytobiorcy?
Czy banki może żądać od pracodawcy osoby, która ubiega się o kredyt informacji o jej zarobkach?
Kiedy jednostronna modyfikacja umowy kredytowej przez bank nie stanowi naruszenia prawa?
Kiedy jednostronna modyfikacja umowy kredytowej przez bank nie stanowi naruszenia prawa?
Czy bank może pobierać odsetki od odsetek w przypadku umowy kredytu?
Jakie są podatkowe skutki umorzenia odsetek od kredytu?
Czy możliwe jest dokonanie przelewu na zabezpieczenie kredytu w odniesieniu do tzw. wierzytelności przyszłej?
Czy możliwy jest przelew na zabezpieczenie kredytu wierzytelności w wysokości wyższej niż kwota kredytu?
W jakiej kolejności bank powinien korzystać z ustanowionych zabezpieczeń kredytu?
Jakie są uprawnienia banku na który przewłaszczono rzecz w celu zabezpieczenia kredytu?
Jaki jest skutek spłaty kredytu dla wierzytelności przeniesionej na kredytodawcę w celu zabezpieczenia spłaty kredytu