Vienna Life trzyma rękę na rynkowym pulsie

alert

Vienna Life stworzyła internetowe narzędzie dla klientów, którzy nie mają czasu lub możliwości, by na bieżąco śledzić notowania i reagować na dynamiczne zmiany rynkowe. Fund Alert, to innowacyjny monitoring funduszy, który ułatwi klientom zarządzanie finansami.

W Vienna Life doskonale rozumie się, że klienci mają różne preferencje w zakresie inwestowania. Aby wesprzeć podejmowane przez nich decyzje przygotowano usługi i narzędzia dopasowane do ich potrzeb i oczekiwań. Niektórzy chcą inwestować, ale brakuje im wiedzy oraz czasu na obserwowanie i analizowanie sytuacji rynkowej, dla nich przeznaczona jest flagowa usługa inPlus, w której decyzje odnośnie inwestycji w poszczególne fundusze na bieżąco podejmują eksperci Vienna Life. Są również klienci, którzy wolą określić kierunek inwestycji całkowicie samodzielnie. Dla nich, dedykowana jest usługa monitoringu portfela – Fund Alert.

Fund Alert

To nowa, bezpłatna usługa Vienna Life, która powiadamia o ewentualnych przekroczeniach progu procentowego, określonego dla danego funduszu – zarówno dla dodatnich, jak i ujemnych wartości. Rozwiązanie to pozwoli szybciej reagować na wzrosty i spadki rynkowe i od razu podejmować decyzję, co robić dalej ze swoim portfelem aktywów.

Jak to działa

Fund Alert to usługa stworzona dla klientów inwestujących na otwartej platformie funduszy.

Każdy fundusz, z uwagi na klasę aktywów, w którą inwestuje oraz związany z tym poziom ryzyka inwestycyjnego, charakteryzuje się indywidualną zmiennością, przez którą rozumie się wahliwość cen jednostki uczestnictwa. Ponadto, w okresach podwyższonej zmienności na rynkach finansowych, zmiany cen jednostek mogą wykraczać poza historyczne normy, co może równie dobrze oznaczać nagły wzrost, bądź spadek ceny jednostki. Aby rozpoznać taką zależność, trzeba często dokonać szczegółowej interpretacji danych.

Zespół Inwestycyjny Vienna Life przeanalizował i ustalił wartości procentowe pod kątem ryzyka oraz klasy aktywów. A gdy tylko zostaną one przekroczone – klienci otrzymają alert o niestandardowej zmianie notowań ceny jednostek funduszu. Pozwoli to szybciej zauważyć zwiększone i nietypowe wahania rynkowe, zmniejszyć ryzyko straty lub zwiększyć szanse na potencjalne zyski. Klienci zdecydują, czy pozostawić czy przesunąć swoje aktywa do innego funduszu, dzięki czemu będą mieć lepszą kontrolę nad swoimi inwestycjami i będą bliżej realizacji swoich celów inwestycyjnych.

Pełna kontrola

W serwisie Vienna Life Online klienci mogą sprawdzić szczegółowy skład portfela, procentową zmienność pozycji inwestycyjnych i historię dotychczasowych alertów. Aby otrzymać alert bez konieczności logowania się do systemu wystarczy aktywować powiadomienia e-mail i SMS.

Każdy alert dotyczy określonego funduszu, a nie całego portfela. Oznacza to, że można otrzymać kilka alertów jednocześnie. W gestii klienta leży ocena i decyzja, czy dana inwestycja w dalszym ciągu spełnia jego cele. Alert pozwala klientowi przede wszystkim nie przeoczyć momentu, w którym cena jednostki zmieniła się o znaczącą z punktu widzenia historycznych notowań funduszu wartość, co może stanowić przesłankę do decyzji o zmianie posiadanej inwestycji na inną, czy to w celu realizacji osiągniętych zysków, lub z powodu chęci uniknięcia dalszych, potencjalnych strat.

Alerty można dostawać również na maila lub smsowo. Wystarczy, zaznaczyć tę opcję w zakładce Fund Alert.

Źródło: Vienna Life

Oceń ten artykuł: