Unijny międzynarodowy system śledzenia kontaktów osób z koronawirusem

Unijny międzynarodowy system śledzenia kontaktów osób zakażonych koronawirusem

Unijny międzynarodowy system śledzenia kontaktów osób zakażonych koronawirusem

Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek 19 października 2020 r. o uruchomieniu interpretacyjnej bramki, pierwszej aplikacji do śledzenia kontaktów zakaźnych mieszkańców Unii Europejskiej i ostrzegania, powiązanej z podobnymi systemami poszczególnych państw członkowskich.

Komisja Europejska, na prośbę państw członkowskich UE, stworzyła ogólnounijny system zapewniający interoperacyjność aplikacji do ustalania kontaktów zakaźnych – tak zwaną Bramkę (z ang. Gateway). Po pomyślnie zakończonej fazie pilotażowej system ten działa od dziś, a pierwsza partia aplikacji krajowych jest obecnie połączona za pośrednictwem usług: niemieckie Corona-Warn-App, irlandzkie urządzenie śledzące COVID oraz włoski system immunologiczny, które zostały pobrane przez około 30 milionów osób. Wkrótce w kolejnych rundach pojawi się więcej krajów. Thierry Breton, komisarz ds. jednolitego rynku, powiedział: „Wiele państw członkowskich uruchomiło dobrowolne aplikacje do ustalania kontaktów zakaźnych i ostrzegania, a Komisja wspiera je w zapewnieniu bezpiecznej interakcji między tymi aplikacjami. Swobodny przepływ jest integralną częścią jednolitego rynku – ułatwia go bramka, pomagając jednocześnie ratować życie”.

Stella Kyriakides, unijna komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, dodała: „Aplikacje do wykrywania i ostrzegania przed koronawirusem mogą skutecznie uzupełniać inne środki, takie jak zwiększona liczba testów i ich klasyczne wykrywanie kontaktu. Gdy liczba przypadków ponownie wzrośnie, mogą one odegrać ważną rolę, pomagając nam w przerwaniu łańcuchów transmisyjnych. Podczas pracy ponad granicami, aplikacje te są jeszcze potężniejszymi narzędziami. Nasz obecny system bramek jest ważnym krokiem w naszej pracy i wzywam obywateli do korzystania z takich aplikacji, aby pomóc chronić siebie nawzajem”.

W ramach walki z koronawirusem większość państw członkowskich zdecydowała się na uruchomienie aplikacji do śledzenia kontaktów i ostrzegania. W sumie, 20 aplikacji opartych na systemach zdecentralizowanych może być interoperacyjnych poprzez usługę Gateway. Bramka zapewnia bezproblemową transgraniczną pracę aplikacji. W związku z tym użytkownicy będą musieli zainstalować tylko jedną aplikację, a podczas podróży do innego kraju europejskiego uczestniczącego w projekcie będą nadal korzystać z możliwości śledzenia kontaktów i otrzymywania powiadomień, czy to w swoim kraju, czy za granicą.

Jak deklaruje i zapewnia Komisja Europejska, informacje, którymi posługuje się Gateway, są opatrzone pseudonimem, zaszyfrowane, ograniczone do minimum i przechowywane tylko tak długo, jak to konieczne do śledzenia zakażeń. Nie pozwalają one na identyfikację poszczególnych osób, ani na śledzenie lokalizacji lub ruchu urządzeń.

źródło: Komisja Europejska

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: