Skazany na więzienie, mimo że sąd nie mógł pozbawić go wolności

Skazany na więzienie, mimo że sąd nie mógł pozbawić go wolności

Skazany na więzienie, mimo że sąd nie mógł pozbawić go wolności

We wtorek 21 lipca 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował o wniesieniu skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego na korzyść skazanego na karę pozbawiania wolności za znieważenie, pomimo że za takie przestępstwo polski Kodeks karny  przewiduje jedynie karę grzywny lub ograniczenia wolności.

Polski Kodeks karny przewiduje w art. 216 § 1 możliwość skazania sprawcy znieważenia na karę grzywny lub ograniczenia wolności w postaci kontrolowanej nieodpłatnej pracy na cel społeczny. W 2018 roku jeden z sądów rejonowych rozpoznawał sprawę oskarżonego o kilka czynów zabronionych:  znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej, znęcanie się fizycznie lub psychicznie, groźbę karalną oraz zakłócenie miru domowego. Sąd uznał oskarżonego za winnego wszystkich zarzucanych mu czynów i skazał na łączną karę 1 roku pozbawienia wolności, w tym za dwa czyny znieważenia z art. 216 § 1 K.k. wymierzył mu kary jednostkowe po 4 miesiące więzienia za każde. Ponieważ skazany się nie odwołał, wyrok się uprawomocnił.

Dlatego też skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego wniósł Rzecznik Praw Obywatelskich. RPO wskazał na rażące naruszenie tym wyrokiem prawa materialnego, polegające na wymierzeniu kary rodzajowo nie przewidzianej dla danego typu przestępstwa przez ustawę karną.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: