Nowe prawo w ochronie ofiar przemocy domowej

W czwartek 27 czerwca 2019 r., Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o intensywnych pracach nad tzw. ustawą antyprzemocową, czyli pakietem norm prawnych mających wzmocnić ochronę ofiar przemocy domowej, przede wszystkim przez zwiększenie represji wobec jej sprawców.

Projektowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany roztoczyć mają parasol ochronny nad ofiarami domowej przemocy, poprzez wprowadzenie do polskiego systemu prawnego rozwiązań stosowanych już od dawna w innych państwach, jak np. nakaz natychmiastowego opuszczenia domostwa przez sprawcę przemocy, a także zakaz zbliżania się do niego w określonym terminie. Nowelizacja odwrócić ma role stron tego zjawiska. W praktyce bowiem, dotąd to ofiary opuszczały domostwo celem schronienia się przed oprawcą.

Przywołane przez ministerstwo policyjne statystyki są zatrważające. W 2018 r. aż 250 tys. osób dotknęło zjawisko przemocy domowej, w zdecydowanej większości były to kobiety i dzieci. Dlatego instytucje powołane do ochrony obywateli przed tymi przestępstwami, mają otrzymać nowy, silny oręż w walce z oprawcami.

Interweniujący, wezwani w sprawie podejrzenia przemocy domowej, policjanci, dokonując oceny, czy podejrzewany o nią sprawca stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia domowników, będą mogli wydać nakaz natychmiastowego opuszczenia przez niego domostwa, pod groźbą użycia środków przymusu. Po zabraniu jedynie najbardziej niezbędnych rzeczy, podejrzewany będzie zmuszony opuścić mieszkanie, bez względu na to, czy ma gdzie się udać. Bo nawet jeśli nie ma, to policja wskaże mu adres noclegowni, chociażby schroniska dla bezdomnych. Za niedostosowanie się do orzeczonego przez policję nakazu opuszczenia lokalu, podejrzewanemu będzie grozić kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Takie same sankcje będzie mógł ponieść sprawca przemocy domowej, który nie zastosuje się do wydanego przez policjantów zakazu zbliżania się do domostwa i jego bliskiego otoczenia. Policja zostanie zobligowana do regularnego monitoringu przestrzegania tego zakazu. Nakaz opuszczenia lokalu i zakaz zbliżania się do niego będzie obowiązywał zasadniczo przez okres 14 dni. Ofiara przemocy domowej uzyska prawo złożenia przed sądem wniosku o jego przedłużenie. Niemniej sprawcy przemocy będzie przysługiwała sądowa kontrola nad zastosowanymi wobec niego środkami zabezpieczającymi. Na jego uzasadnione zażalenie, sąd je uchyli.

Doniosłość proponowanych przez ministerstwo zmian uwiarygodnić ma szybkość działania sądów, które przy procedurze doręczeń pism w postępowaniu w sprawie przemocy domowej, korzystać będą z usług policji. To ona ustali adres sprawcy lub świadków. Ustawa określi przypadki, w których sąd będzie miał tylko 48 godzin na rozpatrzenie wniosku ofiary przemocy i maksymalnie miesiąc na rozpoznanie całej sprawy. Składanie wniosków o orzeczenie w/w nakazów i zakazów wobec sprawcy, zwolnione będzie z kosztów sądowych, a ich wykonanie, po orzeczeniu przez sąd – natychmiastowe.

„Te ćwierć miliona Polaków, w większości kobiet, dzieci, starszych osób, potrzebują szczególnej ochrony. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt, który przewiduje przełomowe rozwiązania dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej. Proponujemy wprowadzenie policyjnego oraz sądowego nakazu opuszczenia mieszkania oraz zakazu zbliżania się sprawcy przemocy do mieszkania lub jego otoczenia. Dzięki temu, to nie ofiary będą musiały uciekać z mieszkania, ale to sprawcy będą zmuszeni do jego opuszczenia” – podsumował wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: