Załączniki do wpisu do KRS spółki partnerskiej / KRS-W

Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – partnerzy (KRS-WD )

Link do odpowiedniego formularza na serwerze Ministerstwa Sprawiedliwości:

Formularz KRS – format RTF, 219KB
Formularz KRS – format PDF, 124KB

>>> POWRÓT
do listy formularzy KRS

Warto pamiętać, że…

Partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.