Towarzystwo ubezpieczeniowe / KRS-W 8

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (KRS-W8 )

Link do odpowiedniego formularza na serwerze Ministerstwa Sprawiedliwości:

Format RTF, 296KB
Format PDF, 170KB

>>> POWRÓT
do listy formularzy KRS

Warto pamiętać, że…

Do wniosku o wpis podmiotu podlegającego obowiązkowi wpisu do Rejestru dołącza się uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania tego podmiotu lub prokurenta.