Rejestracja przedsiębiorcy zagranicznego / KRS-W7

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-W7 )

Link do odpowiedniego formularza na serwerze Ministerstwa Sprawiedliwości:

Format RTF, 372KB
Format PDF, 178KB

>>> POWRÓT
do listy formularzy KRS

Warto pamiętać, że…

Do postępowania przed sądami rejestrowymi stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, chyba że ustawa stanowi inaczej.