Rejestracja jednostki badawczej / KRS-W6

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo – rozwojowa (KRS-W6 )

Link do odpowiedniego formularza na serwerze Ministerstwa Sprawiedliwości:

Format RTF, 323KB
Format PDF, 172KB

>>> POWRÓT
do listy formularzy KRS

Warto pamiętać, że…

Jeżeli przepis szczególny nakazuje zgłoszenie określonych danych sądowi rejestrowemu lub wpisanie ich do Rejestru, a dane te nie podlegają według przepisów ustawy wpisowi do określonego działu Rejestru, dokumenty zawierające te dane składa się do akt rejestrowych.