Rejestracja spółki akcyjnej / KRS-W4

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka akcyjna (KRS-W4 )

Link do odpowiedniego formularza na serwerze Ministerstwa Sprawiedliwości:

Format RTF, 417KB
Format PDF, 179KB

>>> POWRÓT
do listy formularzy KRS

Warto pamiętać, że…

Do powstania spółki akcyjnej wymaga się:
1) zawiązania spółki , w tym podpisania statutu przez założycieli,
2) wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego,
z uwzględnieniem art. 309 § 3 i § 4 k.s.h.,
3) ustanowienia zarządu i rady nadzorczej,
4) wpisu do rejestru.