Rejestracja spółki z o.o. / KRS-W3

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS-W3).

Link do odpowiedniego formularza na serwerze Ministerstwa Sprawiedliwości:

Format RTF, 298KB
Format PDF, 172KB

>>> POWRÓT
do listy formularzy KRS

Warto pamiętać, że…

Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się:
1) zawarcia umowy spółki,
2) wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki,
3) powołania zarządu,
4) ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki,
5) wpisu do rejestru.