Wniosek o rejestrację spółki jawnej, partnerskiej albo komandytowej / KRS-W1

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa (KRS-W1)

Link do odpowiedniego formularza na serwerze Ministerstwa Sprawiedliwości:

Format RTF, 285KB
Format PDF, 166KB

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad dla przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.biz

>>> POWRÓT
do listy formularzy KRS

Warto pamiętać, że…
Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinno zawierać:
1) firmę, siedzibę i adres spółki,
2) przedmiot działalności spółki,
3) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń,
4) nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji.