Kredyty – porady dla konsumentów

Kredyty mieszkaniowe przez Internet

Szukasz korzystnego kredytu, ale boisz się ukrytych opłat i prowizji? Wypróbuj usługi Goldenegg – doradcy finansowego, który doskonale zna rynek finansowy i pomoże Ci podjąć właściwą decyzję.

Doradcy finansowi Goldenegg mają w swojej ofercie kredyty i pożyczki siedemnastu polskich banków, a świadczone przez nich sługi doradztwa finansowego są nieodpłatne – całość kosztów doradztwa pochodzi z prowizji uiszczanej przez bank. Prowizja ta nie wpływa na koszty ponoszone przez klienta.

ZAMÓW KREDYT PRZEZ INTERNET !

CZĘŚĆ I: TWOJE DANE OSOBOWE

Aby wysłać formularz, musisz wypełnić wszystkie rubryki od nr 1 do nr 6.

1. Imię:
2. Nazwisko:
3. Miejscowość:
4. Województwo / Zagranica:
5. Telefon:
6. E-mail:


CZĘŚĆ II: JAKIM PRODUKTEM FINANSOWYM JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Kredyt mieszkaniowy
Pożyczka gotówkowa (hipoteczna)
Kredyt konsolidacyjny
Polisa inwestycyjna

CZĘŚĆ III: DODATKOWE INFORMACJE

Określ poniżej kwotę pożyczki albo inwestycji (możesz podać szacunkową wysokość). Pozostałe pola w tej części (komentarz i cel pożyczki) są nieobowiązkowe.

Kwota kredytu / inwestycji:

Cel kredytu / inwestycji:

Twój komentarz:

CZĘŚĆ IV: ZAKOŃCZENIE

Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i potwierdzić rzetelność informacji, jakie podałeś.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesyłanym zapytaniu wyłącznie dla potrzeb Goldenegg sp. z o.o. oraz podmiotów z nimi współpracujących w zakresie procesu sprzedaży zamawianych produktów oraz dla celów marketingowych. "

tak nie

"Oświadczam, że dane wprowadzone powyżej są prawdziwe."
Tak

 


Jeśli masz jakieś uwagi do działania formularza NAPISZ DO NAS.

Jakie są podatkowe skutki umorzenia odsetek od kredytu?

Zgodnie z art. 353 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93) świadczenie dłużnika może polegać nie tylko na działaniu, ale również na zaniechaniu.

Dlatego też – zgodnie z wyrokiem NSA z dn. 2 czerwca 2005 r. – przez zaniechanie pobrania (umorzenie) odsetek pożyczkobiorca uzyskuje nieodpłatne świadczenie w postaci możliwości bezpłatnego korzystania z cudzego kapitału, co spełnia przesłanki wskazane w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654). Innymi słowy, odsetki takie stanowią przychód, który powinien podlegać odpowiedniemu opodatkowaniu.

Z tych samych przyczyn za przychód należy uznać również umorzenie kredytu. Jednakże z drugiej strony od umorzenia kredytu odróżnić należy sytuację w której kredytodawca faktycznie nie realizuje swoich uprawnień do ściągnięcia kwoty kredytu w wyniku czego jego roszczeni o zwrot kwoty kredytu ulegnie przedawnieniu. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 marca 2004 r. (sygn. III SA 2004/02) działanie świadczeniodawcy wiązać się musi z jego pozytywną wolą, tzn. że chce on przekazać świadczeniobiorcy nieodpłatne świadczenie. Działanie bowiem, polegające na przekazaniu świadczenia, nie może być bezwolne. Dlatego też niezrealizowanie przez dłużnika jego świadczenia w postaci zapłaty długu nie stanowi nieodpłatnego świadczenia, gdyż z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań wierzycielowi przysługują ustawowe odsetki z tytułu zwłoki.

Inne porady

[22.03.2007] Jak unikać pułapek w ofertach kredytowych?
Kredyty są w zasięgu ręki, dostępne dla wszystkich. W ciągu jednego dnia pusty portfel można zapełnić spora gotówką. Większość z nas wpada na pomysł zaciągnięcia szybkiej pożyczki pod wpływem ogłoszenia zamieszczonego w gazecie lub reklamy w telewizji. Pierwsze kroki kierujemy właśnie do banku, który nas zaintrygował swoją ofertą. Nie ma w tym nic złego, o ile nie poprzestaniemy tylko na pierwszym kroku. Zaciąganie kredytu nie jest rzeczą, którą warto robić pod wpływem impulsu. Postarajmy się skonfrontować ofertę wybranego banku z kilkoma innymi, które znamy.

[16.03.2007] Jak długo będą rosły ceny mieszkań?
Szeroko rozumiany rynek nieruchomości budzi ostatnio nadzwyczajne zainteresowanie środków masowego przekazu, władz oraz instytucji finansowych. Wiele osób zastanawia się, gdzie znajduje się granica popytu i co może zahamować ten szalony trend wzrostowy. Niekiedy uznaje się, że wzrost cen mieszkań w dobrych lokalizacjach nosi już znamiona histerii. Deweloperzy sprzedają w Warszawie oraz w innych aglomeracjach 70-80% czy nawet 90% mieszkań jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Co więcej, firmy deweloperskie nie umożliwiają już negocjacji cen, a jeszcze kilka lat temu było to możliwe. Warto jednak zauważyć, że boom na rynku nieruchomości dotyczy nie tylko liczby oddawanych nowych mieszkań, ani nawet średniej ceny za metr kwadratowy w kraju – dotyka także rynku kredytów hipotecznych.

Czym kredyt różni się od pożyczki?

Czy można uzależniać przyznanie kredytu od wieku kredytobiorcy?

Czy banki może żądać od pracodawcy osoby, która ubiega się o kredyt informacji o jej zarobkach?

Kiedy jednostronna modyfikacja umowy kredytowej przez bank nie stanowi naruszenia prawa?

Kiedy jednostronna modyfikacja umowy kredytowej przez bank nie stanowi naruszenia prawa?