Ubezpieczenie wypadkowe (następstw nieszczęśliwych wypadków)


Ubezpieczenie wypadkowe (następstw nieszczęśliwych wypadków)

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków stanowi rodzaj ubezpieczenia osobowego, co oznacza, iż – podobnie jak w odniesieniu do pozostałych osobowym ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem terminu określonego w ogólnych warunkach ubezpieczenia. W braku odmiennego zastrzeżenia umowę uważa się za wypowiedzianą przez ubezpieczającego, jeżeli składka nie została zapłacona w terminie określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia mimo uprzedniego wezwania do zapłaty w dodatkowym terminie określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia; w wezwaniu powinny być podane do wiadomości ubezpieczającego skutki niezapłacenia składki.

Przed użyciem strony "Ubezpieczenie wypadkowe (następstw nieszczęśliwych wypadków)" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

>>> POWRÓT
do zestawienia rodzajów ubezpieczeń cywilnych

Oceń ten artykuł: