Ubezpieczenia turystyczne


Ubezpieczenia turystyczne

Mianem ubezpieczeń turystycznych określa się różnorodną gamę produktów ubezpieczeniowych, które mogą okazać się pożyteczne dla osób znajdujących się w podróży. Najbardziej typowy zakres takich ubezpieczeń obejmuje pokrycie kosztów leczenia zagranicznego oraz specjalistycznego ratownictwa (np. górskiego), ubezpieczenie bagażu, ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu turystycznego na skutek zdarzeń nagłych (np. choroba, nieszczęśliwy wypadek, kradzież z włamaniem, pożar).

W szerszym zakresie ubezpieczenia turystyczne mogą dotyczyć następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie podróży oraz odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu i osobie, wyrządzone osobom trzecim w czasie podróży.

Przed użyciem strony "Ubezpieczenia kredytowe" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

>>> POWRÓT
do zestawienia rodzajów ubezpieczeń cywilnych

Oceń ten artykuł: