Ubezpieczenia osobowe


Ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć:

1) przy ubezpieczeniu na życie – śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku;
2) przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków – uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Przy ubezpieczeniu osobowym ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem terminu określonego w ogólnych warunkach ubezpieczenia. W braku odmiennego zastrzeżenia umowę uważa się za wypowiedzianą przez ubezpieczającego, jeżeli składka nie została zapłacona w terminie określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia mimo uprzedniego wezwania do zapłaty w dodatkowym terminie określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia; w wezwaniu powinny być podane do wiadomości ubezpieczającego skutki niezapłacenia składki.

Zakłady Ubezpieczeń osobowych w Polsce

Zakłady działające w formie spółki akcyjnej:

AIG Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
TU ALLIANZ Polska S.A.
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA (dawniej Commercial Union)
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń Majątkowych S.A.
TUiR CIGNA STU S.A.
TU COMPENSA S.A.
D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.
STU ERGO HESTIA S.A.
TU EULER HERMES S.A.
TU EUROPA S.A.
TU Filar S.A.
GENERALI TU S.A.
GERLING POLSKA TU S.A.
HDI Asekuracja TU S.A.
HDI SAMOPOMOC TU S.A.
TU INTER POLSKA S.A.
KUKE S.A.
LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
MTU MOJE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
TU POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY S.A.
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
PZU S.A.
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
UNIQA TU S.A.
TUiR WARTA S.A.
Winterthur Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Zakłady działające w formie TUW:

TUW Bezpieczny Dom
Concordia Polska TUW
TUW CUPRUM
POCZTOWE TUW
TUW SKOK
TUW TUW
TUW TUZ

Zakład ubezpieczeń pośrednich (reasekuracji):

Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A.

Powyższa lista nie obejmuje:

– oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz zagranicznych ubezpieczycieli, którzy notyfikowali podjęcie w Polsce działalności;
– zakładów ubezpieczeń, które zakończyły bądź kończą działalność.

Przed użyciem strony "Ubezpieczenia osobowe" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

>>> POWRÓT
do zestawienia zakładów ubezpieczeń w Polsce

Oceń ten artykuł: