Niedbalstwo poszkodowanego a odpowiedzialność z ubezpieczenia


Niedbalstwo poszkodowanego a odpowiedzialność z ubezpieczenia

Czy niedbalstwo poszkodowanego, które przyczyniło się do powstania szkody, zwalnia z odpowiedzialności zakład ubezpieczeń?

W uchwale z dnia 26 września 1996 r., III CZP 108/96 (OSNC 1997, nr 2 poz. 15) Sąd Najwyższy zaakcentował gwarancyjną funkcję ubezpieczeń i niedopuszczalność kwalifikowania zwykłego niedbalstwa jako rażącego, gdy niejednokrotnie właśnie w działaniu ubezpieczającego występują różnorakie uchybienia. Powyższy pogląd i argumentacja zostały podzielone w orzeczeniu Sądu Najwyższego z 23 czerwca 1999 r., I CKN 57/98 (OSNC 2000, nr 1, poz. 13), w którym Sąd Najwyższy podniósł między innymi to, że chronienie ubezpieczonych również przed skutkami ich własnych zaniedbań przyczyniających się do szkody należy do istoty umowy ubezpieczenia, a możliwość uwzględnienia skutków przyczynienia się poszkodowanego mogłoby prowadzić do osłabienia funkcji ochronnej i kompensacyjnej ubezpieczeń.

Przed użyciem strony "Niedbalstwo poszkodowanego a odpowiedzialność z ubezpieczenia" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

>>> POWRÓT
do zestawienia wyjaśnień na temat Prawa ubezpieczeniowego

Oceń ten artykuł: