Polisa lokacyjna


Polisa lokacyjna

W zakresie umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do:

1) dokonywania wyceny jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego nie rzadziej niż raz w miesiącu;

2) ogłaszania, nie rzadziej niż raz w roku, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim wartości jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego ustalonej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym jest dokonywane ogłoszenie.

3) sporządzania i publikowania rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

[Podstawa prawna: ustawa o działalności ubezpieczeniowej]

Przed użyciem strony "Polisa lokacyjna" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

>>> POWRÓT
do zestawienia rodzajów ubezpieczeń cywilnych

Oceń ten artykuł: