TU ALLIANZ Życie Polska S.A.


TU ALLIANZ Życie Polska S.A.

Dane teleadresowe:

TU ALLIANZ Życie Polska S.A.
02-685 Warszawa
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
tel.: (48) (22) 529-40-00, 529-48-72(3)
faks: (48) (22) 529-40-40, 529-40-29
infolinia: 0 801 10 20 30
www.allianz.pl

Ubezpieczyciel o sobie:

Obecnie Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. oferuje cztery rodzaje ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Zawierając umowę indywidualnego ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym, w zależności od preferencji inwestycyjnych tj. akceptowanego poziomu ryzyka oraz oczekiwanej stopy zwrotu, klient może dokonać podziału powierzonej składki pomiędzy 4 fundusze kapitałowe.

>>> POWRÓT
do zestawienia krajowych zakładów ubezpieczeń na życie

Oceń ten artykuł: