TU ALLIANZ Życie Polska S.A.


TU ALLIANZ Życie Polska S.A.

Dane teleadresowe:

TU ALLIANZ Życie Polska S.A.
02-685 Warszawa
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
tel.: (48) (22) 529-40-00, 529-48-72(3)
faks: (48) (22) 529-40-40, 529-40-29
infolinia: 0 801 10 20 30
www.allianz.pl

Ubezpieczyciel o sobie:

Obecnie Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. oferuje cztery rodzaje ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Zawierając umowę indywidualnego ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym, w zależności od preferencji inwestycyjnych tj. akceptowanego poziomu ryzyka oraz oczekiwanej stopy zwrotu, klient może dokonać podziału powierzonej składki pomiędzy 4 fundusze kapitałowe.

>>> POWRÓT
do zestawienia krajowych zakładów ubezpieczeń na życie

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: