Koszty, jakie ponosi firma, stanowią gorący temat podczas zebrań kadry zarządzającej, a managerowie bardzo często planując budżet, szukają sposobów ich